top of page
22_332.png

Vill du vara med och testa nästa generations mensskydd?

Varje dag menstruerar fler än 300 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen. De flesta kvinnor har mens i totalt sju till åtta år under sin livstid. Trots detta omgärdas menstruation av skam, stigma och tabu.

Next Period arbetar för att skapa systemförändring, utveckla en standard för säkra mensskydd och ge alla kvinnor runt om i världen rätten till kunskap om sin egen kropp. Dessutom har ett nytt, innovativt och hållbart invärtes mensskydd utvecklats.

Detta vill vi nu ha din hjälp att testa!

Next Period arbetar för att skapa systemförändring, utveckla en standard för säkra mensskydd och ge alla kvinnor runt om i världen rätten till kunskap om sin egen kropp. Dessutom har ett nytt, innovativt och hållbart invärtes mensskydd utvecklats. Detta vill vi nu ha din hjälp att testa!

Läs mer om projektet här

 

Under hösten 2024 kommer fälttester av det nya mensskyddet att genomföras i samarbete med Vänersborgs kommun och Stadium. Med er hjälp kan vi få information om hur produkten upplevs av användaren.

Fälttesterna genomförs under tre menscykler - den första cykeln använder du vanliga, traditionella mensskydd, för att sedan under två menscykler använda Next Period.

Under testperioden ska dessa tre enkäter nedan besvaras. Observera att den sista enkäten besvaras först när du testat Next Period under två menstruationer.

Inför testperioden:

Svara på några frågor om dig själv och din mens innan du påbörjar fälttesterna! 

Besvaras efter mens 1

Besvara denna enkät efter att du använt traditionella mensskydd efter din första menscykel under testperioden. Frågorna gäller de produkter du fick i goodiebagen.

Besvaras efter mens 2 och 3

Nu har du testat Next period under två menscykler. Svara på några frågor om din upplevelse av det nya Next Period-skyddet.
bottom of page