top of page
header3-08.png

För en framtid där kunskap om kroppen är en rättighet

Varje dag menstruerar fler än 300 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen. De flesta kvinnor har mens i totalt sju till åtta år under sin livstid. Trots detta omgärdas menstruation av skam, stigma och tabu. Next Period arbetar för att skapa systemförändring, utveckla en standard för säkra mensskydd och ge alla kvinnor runt om i världen rätten till kunskap om sin egen kropp.

Idén till Next Period föddes när Louise Berg, initiativtagare till projektet, gjorde en dokumentärfilm som undersökte hur menstruation påverkar kvinnors deltagande i samhället. Vad hon upptäckte var ett akut behov av innovativa och hållbara mensskydd som möter användarnas faktiska behov snarare än att kvinnor tvingas anpassa sig till befintliga alternativ.

– I arbetet med dokumentärfilmen såg jag dels behovet av ett nytt mensskydd som faktiskt löser behoven, men framför allt bristen på kunskap och informationsspridning om mens och kvinnokroppen. I möten med sjukvårdspersonal så vittnade de om det ökande antal unga tjejer som önskar operera sig i underlivet, och om rädslan av att inte se ut som alla andra. Det var där idén till Next Period kom, ett samarbetsprojekt över gränserna som lyfter frågan och gör skillnad, säger Louise Berg.

Arbetet med Next Period startade 2019. Under de år som projektet har pågått har ett nytt innovativt och hållbart invärtes mensskydd utvecklats, men man har också arbetat för att skapa systemförändring i samhället, utbilda kring menstruation och det kvinnliga underlivet, och påbörjat arbetet med en global standard för säkra mensskydd.

Systemet måste förändras

Next Period strävar efter att skapa en värld där ingen drabbas av strukturella orättvisor grundat sin menstruation. För att åstadkomma det krävs systemförändring i hela samhället, både lokalt och globalt. Av de 300 miljoner kvinnor som menstruerar varje dag så är det många, framför allt i låglöneländer, som drabbas av kulturella, ekonomiska och strukturella orättvisor i samband med sin menstruation.

Projektet sker i samverkan mellan aktörer från akademi, region, kommun och näringsliv. Den breda samverkan är avgörande för att lyfta frågan om menshälsa till en ny nivå. Det är en samhällsfråga som påverkar både ekonomi, hälsa och välmående. Kvinnor som på grund av menssmärtor svimmar, tappar känseln, kräks eller tvingas stanna hemma flera dagar varje månad har svårt att upprätthålla ett normalt arbetsliv, vilket i sin tur kostar samhället stora summor pengar.

Louise Berg, fotograf Gavin Marshall.jpg
Louise Berg, initiativtagare till projektet och grundare av Sibship
Rätten till kunskap om sin egen kropp

En central fråga som projektet lyfter fram är varför mens fortfarande är ett tabubelagt ämne. Det råder en allmän okunskap om hur kvinnokroppen fungerar och vad som händer i kroppen under menscykeln. Detta tabu skapar en cykel av stigma och skam. Genom att öka kunskapen och skapa en öppen dialog kan skuldkänslor och skam som många kvinnor upplever kring sin menstruation minska.

För just detta syfte har Visual Vulva utvecklats. Visual Vulva är en helt unik 3D-visualisering av det kvinnliga underlivet som ska öka kunskapen om kvinnans anatomi, slå hål på myter och tabun kopplat till mens, vulvan och vaginan, och visa att alla kroppar är normala.

– En av de vanligaste frågorna från unga tjejer när de träffar en gynekolog eller barnmorska är ”Ser jag normal ut där nere?”. Detta måste förändras! Genom utvecklingen av Visual Vulva vill vi förbättra förutsättningarna för kommande generationer, säger Louise Berg.

Global standard för säkra menskydd

1990 kom den första globala standarden för kondomer, men än idag saknas en global standard för mensskydd. Detta innebär att det inte finns något tydligt regelverk som garanterar att tamponger, bindor och menskoppar är säkra och fungerar som de ska.

Next Period är en av initiativtagarna till det globala standardiseringsarbete som nu är i gång. Arbetet som drivs av Svenska Institutet för standarder, SIS, innebär att skriva en standard för att kvalitetssäkra mensprodukter med fokus på gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation. Drygt 40 länder har anslutit sig till arbetet och kommittén, som består av experter, branschföreträdare, forskare, organisationer och ISO-personal, har fått en donation på drygt 8 miljoner kronor av Bill & Melinda Gates Foundation.

En global standard för säkra mensskydd kommer att höja kunskapen om och kvaliteten på mensskydd vilket ökar konsumentmakten genom lättare jämförelse av produkter och dess innehåll.

 

Next Period handlar inte bara om att förbättra mensskydd utan om att förändra hela samhällets syn på menstruation. Genom att skapa ett hållbart mensskydd, sprida kunskap om kvinnokroppen och driva på för systemförändring arbetar Next Period för att ingen kvinna i framtiden ska behöva känna skuld eller skam för något så naturligt som mens.

Fakta om projektet

Projektet Next Period finansieras av Vinnova och genomförs i samarbete mellan Celwise, Destination Östersund, Lindex, Mittuniversitetet, Norrköpings kommun, Shader, Sibship AB, Stadium, Stora Enso, Svenska institutet för standarder SIS, Vänersborgs kommun, Wargön Innovation och Wateraid.

bottom of page