top of page

Menskopp

Var det första gången du testade menskopp?

Ja/nej

När använde du binda? 

(flera val möjliga)

Början av mens/när jag blödde som mest/slutet av mens 

Var det enkelt att sätta in menskoppen? 

ja/vet ej/nej, därför att: fritextruta

var det enkelt att ta ut menskoppen?

ja/vet ej/nej, därför att: fritextruta

Känns menskopp som ett tryggt mensskydd?

Ja/nej/vet ej

Upplevde du någon gång läckage när du testade menskopp?

Ja/nej/vet ej

Hur länge i genomsnitt använde du menskopp utan att tömma den?

mindre än en timme

1-3 timmar

3-6 timmar

6 timmar eller mer

Kände du av att du hade menskopp?

ja/nej/vet ej

Upplevde du oro för läckage med menskopp?

Ja/nej/vet ej

Finns det någon situation där du upplever att menskopp är det bästa alternativet? (t ex vid träning, sömn, vid mensvärk  osv)

Nej/ja, nämligen: fritextruta

KÄnner du dig trygg med att menskopp är ofarligt för din kropp?

Ja/nej/vet ej

Tömde du din menskopp någon annanstans än hemma någon gång?

ja/nej

Om ja, upplevde du det annorlunda än hemma?

Nej/ja, på detta sätt: (fritextruta)

Använde du menskopp som nattskydd någon gång?

Ja/nej

om ja, behövde du nång gång tömma koppen under natten?

ja/nej

Jämfört med andra mensskydd, upplever du att menskopp har några fördelar eller nackdelar?

fritextruta

Klicka i de val som du tycker stämmer med din upplevelse av menskopp:

jag upplevde att jag blev torrare i slidan eller omkring underlivet än vanligt

jag upplevde klåda

jag upplevde obehag

jag kunde göra allt jag vanligen gör när jag inte har mens

jag blev inte påverkad i val av kläder eller aktiviteter

det finns vissa aktiviteter jag inte skulle göra med menskopp

jag vågar inte sova med menskopp (oavsett anledning)

jag har inga problem med att menskoppen håller sig på plats

menskopp fungerar bra i alla skeden under min menstruation

Jag skulle kunna tömma min menskopp var än jag är

jag vet hur jag ska sköta min menskopp och känner mig trygg med att jag kan hålla den hygienisk

menskopp är ett bra mensskydd vid fysisk aktivitet som till exempel träning

Något annat du tänkte på när du testade menskopp? Skriv det här:

fritextruta

bottom of page