top of page

Binda

Var det första gången du testade binda?

Ja/nej

När använde du binda? 

(flera val möjliga)

Början av mens/när jag blödde som mest/slutet av mens 

Testade du olika sorter? 

(flera val möjliga)

 tjock binda med vingar/tjock binda utan vingar/tunn binda med vingar/tunn binda utan vingar/tjock nattbinda/tunn nattbinda (beroende på vad ni skickar)

Känns binda som ett tryggt mensskydd?

Ja/nej/vet ej

Upplevde du läckage när du testade någon sorts binda?

Ja/nej/vet ej

Hur länge i genomsnitt använde du en och samma binda dagtid?

mindre än en timme

1-3 timmar

3-6 timmar

6 timmar eller mer

Kände du av att du hade binda?

ja/nej/vet ej

Upplevde du oro för läckage med binda?

Ja/nej/vet ej

Finns det någon situation där du upplever att binda är det bästa alternativet? (t ex vid träning, sömn, vid mensvärk  osv)

Nej/ja, nämligen: fritextruta

Vet du vad bindor vanligen är gjorda av?

Ja/nej/vet ej

Känner du dig trygg med att binda är ofarligt för din kropp?

ja/nej/vet ej

Bytte du binda någon annanstans än hemma någon gång?

ja/nej

Om ja, upplevde du det annorlunda än hemma?

Nej/ja, på detta sätt: (fritextruta)

Använde du binda som nattskydd någon gång?

Ja/nej

om ja, behövde du nång gång byta binda under natten?

ja/nej

Jämfört med andra mensskydd, upplever du att bindor har några fördelar eller nackdelar?

fritextruta

Klicka i de val som du tycker stämmer med din upplevelse av tampong:

jag upplevde att jag blev torrare i slidan eller omkring underlivet än vanligt

jag upplevde klåda

jag upplevde obehag

jag kunde göra allt jag vanligen gör när jag inte har mens

jag blev inte påverkad i val av kläder eller aktiviteter

det finns aktiviteter jag inte skulle göra med binda

jag vågar inte sova med binda (oavsett anledning)

jag har inga problem med att bindan håller sig på plats

jag använder olika storlekar på binda beroende på när i min menstruation jag är

Jag skulle kunna byta tbinda var än jag är

jag byter alltid binda om jag behöver gå på toaletten, även om den inte egentligen behöver bytas

jag vet var jag ska slänga min binda när jag använt den, var jag än befinner mig

binda är ett bra mensskydd vid fysisk aktivitet som till exempel träning

Något annat du tänkte på när du testade binda? Skriv det här:

fritextruta

bottom of page