top of page
heeeeeaer-08.png

Rättvisa arbetsplatser jobbar bättre 

mensmärkt-09.png
Genom att kompetensutveckla relevanta delar av ditt företag I menstrygghet driver du både företaget och vår omvärld framåt, mot en rättvisare arbetstillvaro där tillgångar och resurser inte går till spillo. Dessutom gör  insatsen att er arbetsplats är kvalifcerade för att ISO-certifieras.

MensMärkt är en kompetensinsats företag, institutioner och organisationer kan göra för att aktivt driva sitt jämställdhetsarbete, med avstamp i mensfrågan.
Genom att utbilda personal, få verktyg och material att kommunicera internt och externt, och genom införande av Mensomaten på arbetsplatsen tar arbetsgivare inte bara ställning i jämställdhetsfrågan på arbetsplatsen och ger sina anställda verktyg och kunskap att arbeta, utan blir också en trygg och attraktiv arbetsplats.

Så här går det till:

1

För att ditt företag ska få möjlighet att utvecklas i just de områden som är viktigast för er genomför vi en kvalitativ undersökning på arbetsplatsen. Undersökningen innefattar enkäter och intervjuer, både individuella och i grupp, och underlaget analyseras sedan för att ligga till grund när vi tar fram ett anpassat utbildningsmaterial.

2

Vi genomför tre utbildningsinsatser på ert företag, anpassade efter den specifika målgruppens behov.

Utbildningarna utförs i första hand på plats hos er. Att delta digitalt är möjligt men inte något vi rekommenderar som förstahandsval – eftersom vi under utbildningarna genomför workshops, diskussioner och grupparbeten.

Beslutsfattare
Ledarskap
Kommunikation

3

Utöver de teoretiska kunskaperna i att kommunicera kring ert arbete med mensfrågor förses ni med material, så som färdiga mallar för inlägg i sociala medier i er grafiska profil och digital badge att ha på era plattformar.

4

Som en del i arbetet ingår att ni nu tar klivet till att bli en arbetsplats som erbjuder gratis mensskydd! Vi skräddarsyr efter ert specifika behov och installerar Mensomaten på era arbetsplatser. Ni får också grafiskt material som stickers och affischer till hjälp för att kommunicera internt.

Picture1.png
bottom of page